صفحه اصلی اخبـــــــــــــــــــــــــــــــــار آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه - نوبت اول

بدينوسيله از كليه اعضاي شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت 16 دوشنبه 6/3/92 در محل سالن آمفي تاتر مجتمع علوم انساني دانشگاه به آدرس شهرك غرب – تقاطع بلوار اماميه و شاهد تشكيل مي گردد، شركت فرمايند.

دستور جلسه :

1.استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

2.تصويب صورت هاي مالي 90،89،88 و 91

3.انتخاب بازرس براي يك سال مالي

4.انتخاب اعضاي هيئت مديره براي مدت سه سال

5.تصويب بودجه پيشنهادي سال92

6.تصويب پيشنهاد افزايش سرمايه

7.تصويب امكان نابرابري سهام اعضا

8.تصويب آئين نامه هاي اداري استخدامي ، مالي معاملاتي و حدود اختيارات مدير عامل

9.تعيين روزنامه كثير الانتشار

 هيئت مديره شركت

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67211