صفحه اصلی اخبـــار پروژه خان سعادت گزارش شروع نهال کاری در پروژه خان سعادت

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

گزارش شروع نهال کاری در پروژه خان سعادت

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم پروژه می رساند پیرو جلسه تشکیل شده در مرکز رفاهی دانشگاه با حضور اعضای محترم پروژه در تاریخ 93/9/4 مقرر گردید اقدامات لازم نسبت به نهال کاری کل زمین انجام گردد که پیرو آن هیات مدیره شرکت با برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکار جهت نهال کاری پروژه اقدام و پس از مشخص شدن پیمانکار مربوطه، قرارداد عملیات نهال کاری منعقد گردید.

پیرو دعوت هیات مدیره از برخی اعضای پروژه در روز جمعه بتاریخ 93/10/12 در محل پروژه با حضور ایشان رسما عملیات نهال کاری پروژه آغاز گردید.

 

2

 3

4

5

 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67245