صفحه اصلی تصميمات مجامع عمومـي تصميمات اخذشده در جلسه مجمع عمومي عادي سال 1395

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تصميمات اخذشده در جلسه مجمع عمومي عادي سال 1395

1- صورت هاي مالي سال 94 و 95 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط مجمع عمومي تصويب گرديد.

2- تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند5 ماده 60 اساسنامه شركت) كه به تصويب مجمع رسيد.

3- تصويب بودجه پيشنهادي سال 96

4- انتخاب اعضاي ششمین دوره هيات مديره و بازرسين شركت پس از راي گيري كتبي از اعضاي شركت كننده به شرح ذيل :

اعضاي اصلي هيات مديره (براي مدت سه سال)

1. آقاي نبي اله زارع دوست

2. آفاي عليرضا بابارضا

3. آقای دكتر احمد فولاديان

4. آقاي محمد ابراهیمی

5. آقاي محمدجواد طیبی

اعضاي علي البدل هيات مديره (براي مدت سه سال)

1. آقاي محمدناصر بهشتي نيا

2. آقاي محمود گل محمدی

 

بازرس اصلي شركت (براي مدت يكسال)

آقاي عليرضا كمال جو

بازرس علي البدل شركت (براي مدت يكسال)

آقاي حسین اکملی

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67244