صفحه اصلی تصميمات مجامع عمومـي تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1387

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1387

1-  صورت هاي مالي سال 1386 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط مجمع عمومي تصويب گرديد.

2-  نحوه تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند 5 ماده 60 اساسنامه شركت)كه به تصويب مجمع نيز رسيد.

3-  مقرر گرديد از محل سود سال 1387 در پايان سال مبلغ دويست هزارريال بصورت خريد غير نقدي - سبدكالايي (حواله گوشت و حلب روغن جامد) جهت اهداء به كليه اعضاء محترم شركت تعاوني تهيه و در ماه مبارك رمضان توزيع گردد؛ كه به تصويب مجمع نيز رسيد.

4-  مقرر گرديد با توجه به افزايش 60% تعداد اعضاء شركت تعاوني نسبت به سال گذشته و كمبود نقدينگي ؛ از مورخه 1/6/87 فروش اقساطي به غير اعضاء شركت تعاوني متوقف و فقط بصورت خريد از محل حقوق همان ماه امكان خريد براي ايشان فراهم گردد، كه به تصويب مجمع نيز رسيد.

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67241