صفحه اصلی اخبـــــــــــــــــــــــــــــــــار آگهي مجمع عمومي عادي سال 1390 - نوبت دوم

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

آگهي مجمع عمومي عادي سال 1390 - نوبت دوم

.

 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد -  نوبت دوم

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ساعت 14:30 روز چهارشنبه بتاريخ 19/5/90 در محل نمازخــــــانه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد واقــع در قاسم آباد - بلوار اماميه 59 برگزار مي شود ؛ لذا از كليه اعضاء محترم تقاضا مي گردد در اين جلسه شركت نمايند.

دستور جلسه

گزارش عملكرد سال 89 –  تصويب صورت هاي مالي سال 89 - تصويب احتساب سودهاي انباشته به حساب سرمايه اعضاء- تعيين بازرسين شركت

 

 هيئت مديره شركت تعاوني مصرف

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 72
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67733