شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تمديد مهلت دريافت سود غير نقدي

قابل توجه كليه اعضاي محترمي كه تاكنون موفق به دريافت سود غير نقدي سال 1390 خود نشده اند :

پيرو دستور مدير عامل محترم شركت از مورخ 10/9/90 لغايت 20/9/90 براي آخرين مرحله جهت دريافت سود غير نقدي مراجعه نمايند.

مهلت مذكور به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد.

 

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67175