شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

صورتجلسه مجمع عمومي سال 1391

پيرو برگزاري مجمع عمومي عادي نوبت اول در روز دوشنبه مورخ 28/4/91 و به حد نصاب نرسيدن آن، طي آگهي دعوت عمومي اعضاء در روزنامه خراسان مورخه 10/4/91 ، جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم سال 90 در روز چهارشنبه مورخه 1/6/91 طي آگهي مجدد در روزنامه خراسان مورخ 12/5/91 ، در محل نمازخانه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، واقع در قاسم آباد –  بلوار اماميه 59  با حضور 36 نفر از اعضاي شركت با ذكر صلوات در ساعت 17 تشكيل گرديد و سپس هيئت رئيسه سني مجمع بشرح ذيل تعيين گرديدند:آقاي نبي اله زارع دوست بعنوان رئيس آقاي مهدي ايران منش بعنوان منشي و آقايان محمدناصر بهشتي نيا و مرتضي ضرابي راد بعنوان ناظرين جلسه انتخاب شدند و جلسه مجمع با حضور هيئت رئيسه سني و اعضاي شركت كننده رسميت يافت.

دستور جلسه بشرح ذيل توسط منشي جلسه قرائت گرديد:

1.گزارش عملكرد سال 1390

2.تصويب صورتهاي مالي سال 1390

3.تصويب احتساب مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء

4.تعيين بازرسين شركت

سپس گزارش فعاليت هاي انجام گرفته و پيشنهادات لازم توسط رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت ارائه و پس از آن گزارش بازرسي هاي انجام گرفته توسط بازرس شركت مطرح گرديد و همچنين به سوالات اعضاء محترم حاضر در جلسه،توسط مديرعامل پاسخگويي گرديد.

تصميات  اخذ شده  درجلسه  مجمع عمومي عادي شركت  تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – سال1391

1.صورت هاي مالي سال 1390 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط هيئت مديره به مجمع ارائه و پس از بررسي توسط مجمع عمومي تصويب گرديد.

2.تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند5 ماده 60 اساسنامه شركت) كه به تصويب مجمع رسيد.

3.انتخاب بازرسين شركت پس از راي گيري كتبي از اعضاي شركت كننده به شرح ذيل :

الف : بازرس اصلي شركت (براي مدت يكسال)

آقاي عليرضا كمال جو فرزند حسين بشماره شناسنامه 4811 به تعداد 36 (سي و شش) راي

ب :‌ بازرس علي البدل شركت (براي مدت يكسال)

آقاي غلامرضا قربانزاده قلعه نو فرزند اسحق بشماره شناسنامه 5704 به تعداد 25 (بيست و پنج) راي

 

جلسه در ساعت 18:30  با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه يافت.

 

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67219