صفحه اصلی امور اجرايي و مالــــــــي

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

امور اجرايي و مالي

تعداد اقساط فروش

قابل توجه كليه اعضاي محترم شركت 

با توجه به مصوبه هيات مديره شركت تعاوني مصرف حداكثر تعداد اقساط خريد خواروبار براي اعضاء‌ محترم 3 ماه مي باشد كه با توجه به مبلغ فاكتور محاسبه خواهد گرديد.

 

سقف خريد ريالي اعضاي شركت تعاوني مصرف

پيرو آخرين صورتجلسه اعضاي هيات مديره تعاوني مصرف سقف ريالي خريد اعضاي محترم به ميزان بيست و پنج ميليون ريال تعيين گرديده است.

 

دستورالعمل فروش كالا

1- سود خواروبار فروشگاه به ميزان 10% و حداكثر تسهيلات خريد 3 ماه مي باشد.
2- سود حواله‌هاي صادره تا مدت 4 ماه معادل 1%درماه كه در 4 ماه،4% مي باشد.
3- سود حواله‌هاي صادره تا مدت 8 ماه معادل 1.25%در ماه كه در 8 ماه،10% مي باشد.
4- سود حواله‌هاي صادره تا مدت 12 ماه معادل 2%در ماه كه در 12 ماه،24% مي‌باشد.
ضمنا فروش بالاي 8 ماه ، صرفا" با نظر مديرعامل شركت انجام مي پذيرد.

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 79
محتوا : 102
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 79149